ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία εταιρίας

Δραστηριότητα: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 800574427
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Website: http://cosmopoulosmetaforiki.gr/
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 210-5596880
Fax: 2105596884
email: info@cosmopoulosmetaforiki.gr

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 22-09-2018 ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 22-09-2018 )

Copyright © 2021 KOSMOPOULOS METAFORIKI | All rights reserved